Omgeving
Omgeving

Omgeving

Nutricia is zich sterk bewust van haar plek in de omgeving. We werken continu aan vermindering van de hinder voor de omgeving. Toch kunnen we dat niet altijd voorkomen. We streven naar een goede en tijdige communicatie met onze omgeving.

Hierna treft u een overzicht aan van werkzaamheden die op ons terrein plaatsvinden waar u mogelijk iets van gaat merken. De mate waarin u hinder kunt ondervinden is vaak vooraf lastig te bepalen. Factoren als een ongunstige wind of mate van lawaai van machines is van te tevoren vaak niet goed in te schatten. Ook kan de duur van de geplande werkzaamheden mee- en tegenvallen. Daarbij is ons terrein groot en vinden werkzaamheden plaats op verschillende plaatsen. Van overlast voor de ene bewoner merkt een bewoner aan de andere kant van het terrein dan niets.

We doen ons uiterste best om data, tijden en mogelijke overlast zo goed mogelijk te voorspellen.

Werkzaamheden loodsen (achterzijde Nutricia terrein)

In april en mei is gewerkt aan de sloop van de wanden, de stalen dakconstructie en de vloerdelen van de loodsen. Na deze werkzaamheden zijn de wanden van de overgebleven loodsen netjes afgewerkt.
In de maanden september, oktober en november wordt een veld met grind aangelegd. Dit betekent dat eerst de bovenste laag van de grond wordt afgegraven en daarna met schoon zand weer wordt aangevuld. Daar bovenop volgt een worteldoek en een laag grind. Vanaf december 2015 is dit gedeelte van ons terrein klaar voor de toekomst.
Alle werkzaamheden vinden op werkdagen plaats van 7.00 uur tot 17.00 uur, in incidentele gevallen tot 19.00 uur. De machines die voor de werkzaamhedn worden gebruikt produceren geluid.
Het is moeilijk om van te voren in te schatten of u hiervan geluidsoverlast zult ondervinden en hoe groot deze is. Wij bieden u bij voorbaat onze excuses aan voor de eventuele overlast.