Omgeving
Omgeving

Omgeving

Nutricia is zich sterk bewust van haar plek in de omgeving. We werken continu aan vermindering van de hinder voor de omgeving. Toch kunnen we dat niet altijd voorkomen. We streven naar een goede en tijdige communicatie met onze omgeving.

Hierna treft u een overzicht aan van werkzaamheden die op ons terrein plaatsvinden waar u mogelijk iets van gaat merken. De mate waarin u hinder kunt ondervinden is vaak vooraf lastig te bepalen. Factoren als een ongunstige wind of mate van lawaai van machines is van te tevoren vaak niet goed in te schatten. Ook kan de duur van de geplande werkzaamheden mee- en tegenvallen. Daarbij is ons terrein groot en vinden werkzaamheden plaats op verschillende plaatsen. Van overlast voor de ene bewoner merkt een bewoner aan de andere kant van het terrein dan niets.

We doen ons uiterste best om data, tijden en mogelijke overlast zo goed mogelijk te voorspellen.

Werkzaamheden

Er zijn op dit moment geen werkzaamheden aan of nabij ons pand.