Toegang
Toegang en veiligheid bij NV Nutricia

Toegang en veiligheid bij NV Nutricia

Een veilige (werk)omgeving zonder ongevallen is één van de allerbelangrijkste doelstellingen binnen Danone en Nutricia. Daarnaast hanteren we strenge eisen wat betreft voedselveiligheid, omdat we produceren voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat alle bezoekers van Nutricia op de hoogte zijn van het toegangsregelement en deze ook naleven.

Iedereen die voor de eerste keer de productieruimtes, het magazijn en het buitenterrein gaat betreden moet vooraf ook een instructiefilm bekijken; onze gate control film. Deze wordt getoetst met een aantal vragen om na te gaan of de toegangsfilm goed is begrepen. Dit geldt voor mensen die hier werkzaamheden uit gaan voeren, maar ook voor bezoekers. Iedereen brengt een extra risico met zich mee op het gebied van (voedsel)veiligheid.

De instructiefilm met bijbehorende toetsvragen kunt u voorafgaand aan uw bezoek al afleggen. Hiervoor klikt u op ‘Toegang Nutricia Terrein’. Hier kunt u aangeven of u werk komt verrichten op het Nutricia terrein of alleen een bezoeker bent. Pas na het behalen van de toetsvragen krijgt u toegang tot het Nutricia terrein.

Toegang Nutricia Terrein


PDF document Toegangsregelement


Nutricia Gate Control


PDF document Acces regulations


Truck

Gate control Truck Drivers